งาน​ TRIUP ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

งาน​ TRIUP ซึ่งเป็นการจัดงานตลอดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อชักชวนและก็กระตุ้นให้ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องสําคัญ (Key Players) เข้าระบบใหม่ของ RU Ecosystem รวมทั้งสนับสนุนและก็ส่งเสริมผลที่เกิดจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ในระบบวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งสิ่งใหม่ (ววน.) ไปสู่การใช้ผลดี โดยเน้นการขับเขยื้อนการนําผลการวิจัยและก็ของใหม่ไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นผลสำริดด้านเศรษฐกิจ ทั้งยังจะเป็นหลักที่ติดต่อกับชุมชน ววน. และก็ผู้ประกอบธุรกิจหรือภาคเอกชน เพื่อเห็นภาพรวมของความร่วมแรงร่วมใจสำหรับในการผลักดันการทํางานของทุกภาคส่วนในระบบ ววน.

ซึ่งการจัดงานคราวนี้ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ของแวดวงศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ไทย ที่ได้นำผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยใช้ได้จริงกว่า 300 ผลงาน และก็หน่วยงานเกื้อหนุนภาคธุรกิจกว่า 50 หน่วยงาน มาให้คำแนะนำในทุกขึ้นตอน เพื่อยกฐานะภาคธุรกิจของไทย เป็นต้นว่า

 • ทุนช่วยเหลือ ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งของใหม่
 • แนวทางสำหรับในการเป็นเจ้าของ ผลจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่
 • ผลของงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ ที่จะต่อยอด ขยายผลเพื่อสร้างความต่างให้ธุรกิจ
 • เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ
 • คำแนะนำด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านมาตรฐาน ด้านการจดทะเบียนสินค้าแล้วก็ของใหม่
 • โครงข่ายร่วมทําศึกษาค้นคว้ารวมทั้งต่อยอดธุรกิจ
 • คำหารือจากนักค้นคว้ารวมทั้งผู้ที่มีความชำนาญด้านต่างๆ
 • ข้อคิดเห็นด้านการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่อีกทั้งในแล้วก็เมืองนอก
 • สินเชื่อสหายวัตบาปดอกต่ำ จากแบงค์ต่างๆ

จากการดำเนินงานแผนการทุนเกื้อหนุนกรุ๊ปนักค้นคว้าอาชีพ งาน​ TRIUP

มาอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลา 6 ปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้การช่วยเหลือทุนศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยดังกล่าวข้างต้นไปแล้วเป็นปริมาณทั้งมวล 13 ทุน ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กำเนิดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และก็เพื่อการผลักดันเป็นไปอย่างมากมายเยอะขึ้นเรื่อยๆ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ก็เลยได้เพิ่มขอบเขตการผลักดันและสนับสนุน ครอบคลุม 4 สาขาเทคโนโลยี และก็ 8 คลัสเตอร์/โปรแกรม ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งอาทิเช่น

 • ของกินแล้วก็การกสิกรรม
 • การแพทย์และก็สาธารณสุข
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไมโครชิป อิเล็กทรอนิกส์
 • ยานยนต์รวมทั้งการขนส่ง
 • พลังงานและก็สภาพแวดล้อม
 • เซรามิกส์
 • สิ่งทอรวมทั้งเคมีภัณฑ์

การพินิจรางวัลแบ่งได้ 2 สาขา ยกตัวอย่างเช่น

สาขาเทคโนโลยีระดับสูง (Deep Technology) ได้ผลสำเร็จงานงานศึกษาค้นคว้าและการวิจัย เทคโนโลยี สิ่งใหม่ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาองค์วิชาความรู้ระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และก็วิศวกรรม เลียนแบบได้ยาก รวมทั้งมีหลักฐานการใช้แรงงานจากผู้ใช้คุณประโยชน์ สามารถกำหนดกลุ่มผู้ใช้ผลดี ขนาดของการผลิตผลพวงด้านเศรษฐกิจ สังคมแล้วก็สภาพแวดล้อมได้อย่างแจ่มแจ้ง

สาขาเทคโนโลยีที่สมควร (Appropriate Technology) เป็นงานศึกษาเรียนรู้วิจัย เทคโนโลยี หรือสิ่งใหม่ที่มีความง่ายสำหรับในการใช้งานในระดับซึ่งสามารถบริหารจัดแจงเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองในระดับเขตแดน มีความกลมกลืนกับประสบการณ์และก็วิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ในระดับเขตแดนมีหลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงความประพฤติปฏิบัติ ปรับปรุงภาวะการดำรงชีวิตที่ยืนนาน หรือยกฐานะคุณภาพชีวิตในชุมชน รวมทั้งสร้างผลพวงอย่างเห็นได้ชัดในวงกว้าง

TRIUP (เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมในความก้าวหน้าสากล) เป็นความคิดริเริ่มที่ทรงอิทธิพลซึ่งส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความเป็นเลิศด้านการวิจัย และความก้าวหน้าทางสังคม เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันชั้นนำ พันธมิตรในอุตสาหกรรม นักวิจัย และผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลก

วัตถุประสงค์หลักของ งาน​ TRIUP คือการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จัดการกับความท้าทายระดับโลกและปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายและสร้างเวทีสำหรับการแบ่งปันความรู้ การทำงานร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หัวใจสำคัญของ TRIUP คือความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาที่ล้ำสมัย สนับสนุนโครงการวิจัยที่ก้าวล้ำซึ่งผลักดันขอบเขตของความรู้และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบทางสังคมที่สำคัญ ผ่านการระดมทุน ทรัพยากร และการให้คำปรึกษา TRIUP ช่วยให้นักวิจัยสามารถติดตามแนวคิดที่กล้าได้กล้าเสียและเปลี่ยนแปลงได้ ขับเคลื่อนนวัตกรรมในสาขาต่างๆ

นอกจากการสนับสนุนด้านการวิจัยแล้ว TRIUP ยังส่งเสริมความร่วมมือแบบสหวิทยาการ

โดยตระหนักว่าความก้าวหน้าที่สำคัญที่สุดมักเกิดขึ้นที่จุดบรรจบกันของสาขาวิชาต่างๆ อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากภูมิหลังที่หลากหลาย กระตุ้นให้พวกเขาผสมผสานความเชี่ยวชาญและมุมมองเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและสร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่

TRIUP ยังตระหนักถึงความสำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการค้า อาชา สล็อต สนับสนุนการแปลผลการวิจัยสู่การใช้งานจริงและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ผู้นำในอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ ด้วยการส่งเสริมระบบนิเวศของนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ TRIUP ช่วยลดช่องว่างระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ทำให้มั่นใจได้ว่าการวิจัยที่ก้าวล้ำมีผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริง

นอกจากนี้ TRIUP ยังส่งเสริมนวัตกรรมด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมที่กว้างขึ้นและคำนึงถึงข้อกังวลด้านจริยธรรมที่สำคัญ

ความคิดริเริ่มสนับสนุนให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์มีส่วนร่วมในการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ เช่น ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล การไม่แบ่งแยก และการกระจายผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันซึ่งเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

TRIUP ยังมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นกับผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานภาครัฐเพื่อกำหนดกรอบนโยบายที่สนับสนุนนวัตกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้กำหนดนโยบาย ความคิดริเริ่มนี้สนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ และอำนวยความสะดวกในการนำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่มาใช้ในภาคส่วนต่างๆ

ยิ่งไปกว่านั้น งาน​ TRIUP ยังมีมุมมองระดับโลก โดยตระหนักว่าความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับสากลนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับความท้าทายระดับโลก อำนวยความสะดวกในการเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างสถาบันและนักวิจัยจากประเทศต่างๆ ส่งเสริมการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรที่ดีที่สุด

โดยสรุป TRIUP เป็นความคิดริเริ่มที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งสนับสนุนนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความเป็นเลิศด้านการวิจัย และความก้าวหน้าทางสังคม ด้วยการสนับสนุนการวิจัย การทำงานร่วมกันแบบสหวิทยาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสนับสนุนด้านนโยบาย TRIUP ขับเคลื่อนความก้าวหน้าที่จัดการกับความท้าทายระดับโลก ปรับปรุงชีวิต และสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

เป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือกรุ๊ปนักค้นคว้าที่มีความรู้และความเข้าใจสำหรับในการศึกษาค้นคว้าให้สามารถทุ่มเทเวลารวมทั้งเชาวน์สำหรับในการวิจัยและพัฒนาได้อย่างมากมีการจับกลุ่มทำศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างทีมนักวิจัยที่แกร่งขึ้นในประเทศ มุ่งให้กำเนิดความคล่องตัวสำหรับในการทำศึกษาค้นคว้า การผลิตแรงบันดาลใจสำหรับการทำศึกษาค้นคว้าโดยให้สามารถยึดการศึกษาค้นคว้าวิจัยเป็นอาชีพได้ทรงเกียรติมีรายได้ ที่ดีพอเพียงเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นๆแล้วก็เป็นการรักษากำลังคนระดับที่ค่อนข้างสูงด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีให้ สามารถผลิตพนักงานในระดับปริญญาโทและก็เอก และก็ปรับปรุงนักค้นคว้าใหม่ได้อย่างเหมาะควรอีกด้วย

จุดหมาย เพื่อกำเนิดกรุ๊ปศึกษาค้นคว้าที่แข็งแกร่ง และก็มีการดำเนินงานเป็นกลุ่ม มีองค์ประกอบในการพัฒนานักค้นคว้าโดยตลอด และก็เชื่อมโยง ตั้งแต่ระดับนิสิตจนกระทั่งระดับนักค้นคว้าอาวุโส

พลตฟอร์มรักษาความปลอดภัยของเมือง ธีมของกินราคาสูง เป็นต้นว่า การผลิตสมรรถนะอุตสาหกรรมด้านสารให้กลิ่นรสในประเทศไทย ธีมเศรษฐกิจรากฐาน ดังเช่นว่า น้ำเพื่อการกสิกรรม…ด้วยระบบน้ำหยดสำหรับมันสำปะหลังแล้วก็อ้อย แล้วก็ธีมสภาพแวดล้อม อาทิเช่น ระบบวิเคราะห์และก็วัสดุประเมินแนวทางการทำงานของโรงงานผลิตความเย็นสำหรับระบบปรับอากาศในเมืองอัจฉริยะ

งาน​ TRIUP

และก็ยังมี 8) โซนสินเชื่อเพื่อนฝูงวัตบาป 9) โซนเทรนนิ่ง 10) โซนพูดจาธุรกิจ รวมถึง 11) โซนเวทีกึ่งกลาง ที่มีการสนทนาประเด็นต่างๆในมากมายมุมโดยวิทยากรมากเรื่องรู้เรื่องรู้ราวสามารถกว่า 20 ท่าน ใน 7 เวที เช่น สนทนา “Journey to Commercialization : การปลดล็อคการใช้คุณประโยชน์งานศึกษาค้นคว้าและการวิจัย สู่ตลาด” ตลอดจนเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงที่บรรลุผลสำเร็จ กรณีของการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยสู่ละครที่ออกอากาศทางทีวี อย่าง ละครเจ้าพระยาสู่อิระวดี รวมทั้งการผลิตรถไฟฟ้ารางค่อยที่แสดงสมรรถนะของนักค้นคว้าไทยซึ่งเกิดเรื่องใหม่แล้วก็เป็นโชว์เคส ประสบการณ์งานศึกษาเรียนรู้วิจัยที่ทุกคนพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง

ความคิดริเริ่มของ งาน​ TRIUP จัดกิจกรรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพันธกิจในการส่งเสริมนวัตกรรมและความเป็นเลิศด้านการวิจัย หนึ่งในกิจกรรมหลักคือการประชุม TRIUP ซึ่งเป็นงานชุมนุมประจำปีที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และผู้กำหนดนโยบาย การประชุมทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการนำเสนองานวิจัยที่ทันสมัย แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และหารือเกี่ยวกับแนวโน้มและการพัฒนาล่าสุดในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นอกจากการประชุมแล้ว โครงการริเริ่มของ TRIUP ยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา และโปรแกรมการฝึกอบรมที่มุ่งบ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษและสร้างความสามารถในการวิจัย ความคิดริเริ่มเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัย โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มทำงานมีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และสัมผัสกับความก้าวหน้าล่าสุดในสาขาของตน

องค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งของความคิดริเริ่มของ TRIUP คือการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันจากประเทศต่างๆ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิด ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญ ความร่วมมือระดับโลกนี้ส่งเสริมความหลากหลาย ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม และการรวบรวมความรู้และทรัพยากรเพื่อรับมือกับความท้าทายที่มีร่วมกัน

ความคิดริเริ่มของ TRIUP ยังมีบทบาทอย่างแข็งขันในการสนับสนุนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในการวิจัยและพัฒนา มีส่วนร่วมกับผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำในอุตสาหกรรม และหน่วยงานด้านเงินทุน เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของเงินทุนสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับการวิจัยและนวัตกรรม ด้วยการเน้นถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในการวิจัย โครงการริเริ่มของ TRIUP มีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่หล่อเลี้ยงและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ความคิดริเริ่มของ งาน​ TRIUP ยังส่งเสริมการเผยแพร่ผลการวิจัยและความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การประชุม และแพลตฟอร์มแบบเปิด โดยการแบ่งปันผลงานวิจัยและข้อมูลเชิงลึก ความคิดริเริ่มนี้มีส่วนช่วยชุมชนวิทยาศาสตร์ที่กว้างขึ้นและอำนวยความสะดวกในการรับความรู้ใหม่ในภาคส่วนต่างๆ

นอกจากนี้ ความคิดริเริ่มของ TRIUP ยังตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของสาธารณะและการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมนักวิจัยและนักประดิษฐ์ให้สื่อสารผลงานของตนสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์กับสังคม ด้วยการส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการวิจัย โครงการริเริ่มของ TRIUP มีเป้าหมายเพื่อสร้างความไว้วางใจ ส่งเสริมการสนทนา และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักประดิษฐ์รุ่นต่อไป

ความคิดริเริ่มของ งาน​ TRIUP มุ่งมั่นที่จะสร้างความครอบคลุมและความหลากหลายในกิจกรรมและความคิดริเริ่มต่างๆ ตระหนักถึงคุณค่าของมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและจัดการกับความท้าทายทางสังคม ด้วยโปรแกรมต่างๆ ขององค์กร องค์กรมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่แบ่งแยกซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากกลุ่มที่มีบทบาทต่ำ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้

กล่าวโดยสรุป โครงการ TRIUP เป็นแพลตฟอร์มที่มีพลวัตและทรงอิทธิพลซึ่งส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความเป็นเลิศด้านการวิจัย และความก้าวหน้าทางสังคม ผ่านการประชุม ความร่วมมือ การริเริ่มสร้างขีดความสามารถ และความพยายามในการสนับสนุน ความคิดริเริ่มส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม อำนวยความสะดวกในการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ และผลักดันความก้าวหน้าที่มีศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายระดับโลกและปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลและชุมชนทั่วโลก